KUDY Z NUDY

Až nebudete vědět KUDY Z NUDY, tak navštivte světový unikát, jediné království rebelů a dobrodruhů. Poznáte neuvěřitelnou životní cestu legendy československého trampingu a zlatokopectví Zlatokopa Henryho. Zmapujete historii, současnost i budoucnost magického regionu Zlatých Hor. Město, nechvalně proslavené čarodějnickými procesy, spojují s jinými místy, zeměmi i galaxiemi neviditelné mosty, které vám Zlatokop Henry pomůže objevit. V dobách inkvizice by byl věčný rebel Henry s určitostí upálen na hranici. V současnosti tento král rebelů a dobrodruhů překročil hranice regionu, boří hranice komerčního světa, chrání svobodu ducha a inspiruje všechny generace.

Každý rok se v termínu Henryho narozenin rodí originální roční show. Stálá expozice Království Zlatokopa Henryho je takto aktualizována a obohacena o zcela nový příběh. Pravidelné návštěvníky každý rok překvapí jiný poklad z bezedné královské truhlice.

NOVINKA: ÚNIKOVÁ HRA

Přijměte královský dar. Královsky se přijďte pobavit první únikovou hrou zdarma! Je připravena pro všechny návštěvníky muzea, které Zlatokop Henry v roce 1991 založil.

Král rebelů a dobrodruhů v době všudypřítomné komerce razí odvážně cestu jiným směrem. Od roku 2018 pro návštěvníky svého království připravil bezplatnou variantu únikových her. Zlatokop Henry nás nebude tentokráte učit pouze rýžovat zlato, bude nás učit objevovat ryzí hodnoty. Bude formou hry učit jak uniknout ze spárů komerce a zažít pocit svobody. Na Náměstí Svobody ve Zlatých Horách zažijete jedinečnou turistickou atrakci v rámci provozních hodin městského muzea.

Letošní téma hry je sklizeň úrody z filmových políček. Můžete poznat, jak svůj sen o zemi svobody Zlatokop Henry přeměnil ve skutečnost. Kdy a co zasel do kamenité ZlatoHorské půdy. Můžete ochutnat plody z bohaté úrody.

Velké finále zábavné únikové hry vyvrcholí letos ke konci roku v Praze na prknech Nové scény Národního divadla. Zde Zlatokop Henry předá v pořadí již třetí řád KRÁL REBELŮ. Obdrží jej účastník prestižní umělecké soutěže Studentská Thálie 2018, který našel odvahu vybočit z řady komerce a svobodně realizovat svůj umělecký sen.

V současné době se již připravuje téma únikové hry prorok 2019. Účastníci budou moci zachraňovat přírodní bohatství.

ZAJÍMAVOST:

V nočních hodinách může spatřit v přízemním okně muzea Zlatých Hor opravdového ducha. Dřevěná socha Zlatokopa Henryho ožívá a čeká, až i vy objevíte kouzlo Zlatých Hor. Neblaze proslulý inkvizitor Boblig z Edelstadtu (Zlatré Hory) svoji bitvu prohrál. Kouzlo svobody ducha žije dál!

Současnost, stálá expozice:

V Království Zlatokopa Henryho můžeme interaktivní formou objevovat ukryté poklady. Nechybí nugety zlata, a zlatonosná ruda, Henryho bájný širák, pohlednice, poštovní známka, dolarovky, mince, elixír života Jantarovice, mezinárodně zcestovalí mravenci prospektoři a věrný parťák pes Gaston.

Současnost, roční originální show:

Od roku 2013 je každým rokem stálá expozice zpestřena novinkou. Roční show originálním způsobem předznamenává nové aktivity krále rebelů a dobrodruhů Zlatokopa Henryho. Vystavuje poklady z jeho sbírek, představuje úspěšné umělce, nezapomíná připomenout tradice řemesel a dává prostor rodícím se talentům. Zlatokop Henry od roku 2016 udílí v rámci prestižní umělecké soutěže Studentská Thálie řád KRÁL REBELŮ. Získá jej v Praze na prknech Nové scény Národního divadla umělec, který nalezne odvahu svoji tvorbou vybočit z řady.

Historie, muzeum zlatokopectví ve Zlatých Horách:

V roce 1991 zpřístupňuje veřejnosti Jindřich Hořelica (1945- 2012) své sbírky zlata, minerálů a dalších kuriozit. Učí turisty rýžovat zlato, organizuje první novodobé mistrovství rýžování zlata ve Zlatých Horách. Jeho průkopnické muzeum a vize se stávají v roce 1995 základním kamenem pro vznik městského muzea Zlatých Hor a pokračování v následných turisticky atraktivních počinech. Od roku 2013 má v prostorách muzea Jindřich Hořelica svoji pamětní místnost zvanou Království Zlatokopa Henryho.