V.I.T.R.I.O.L.

Vědění – Křemen

Vědění

Křemen je jeden z nejběžnějších minerálů na Zemi, je obsažený v mnoha horninách. Pokud je při vzniku horniny v matečné tavenině nebo v roztoku, ze kterých vzniká, přebytek křemíku, pak spolehlivě dochází ke vzniku křemene. Zastoupený je také v píscích a půdách. Je to díky tomu, že je tento minerál stálý a má pevnou strukturu, která mu dává tvrdost, ale také odolnost proti chemickým vlivům.

Křemen je obyčejně bílý, pokud však vzniká za ideálních podmínek a obsahuje minimum uzavřenin a nečistot, pak je dokonale průhledný a říká se mu křišťál. Jeho jméno, pocházející z latinského crystallus (led), přímo směřuje k jeho podstatě: čistotě a průhlednosti. Za symbol čistoty jej považovali mnohé kultury, vedle toho byl vždy považovaný za kámen moudrosti a dokonalosti, a to i v křesťanském světě.

Přestože je křemen běžný minerál, jeho ostře omezené krystaly jsou odedávna ceněné a vyhledávané k dekoračním a šperkařským účelům. Hladké krystalové plochy přímo svádějí k chladivému dotyku a pocítění dokonalého geometrického díla přírody.

linka

Mnoho úspěchů v objevování toho pravého bohatství Vám přejí autoři výstavy PROSPEKTOŘI A KÁMEN MUDr.CŮ:

  • Kovárna Milostovice (socha Mravenci- prospektoři): Ondřej Géla, Stanislav Holík, Jan Banner a Jan Baraunš
  • Photographer: Lenna Barrie
  • Odborné texty: Mgr. Ing. Petr Černý
  • Kameny zapůjčil ze svých sbírek Zlatokop Henry
  • Creative Director: Patrik Hořelica