Elevate your security strategy with ledger live desktop update's advanced functionalities in cold wallet management.

Henry ( s ) prezidentem

Mnoho se napsalo o oficiálních a stále vůbec nic o neoficiálních setkáních Henryho a nejvyšších představitelů vlády. Tímto článkem, jako první, veřejně odtajňujeme dosud nezveřejněné informace a vyvracíme spekulace, které poškozují dobrou vůli zúčastněných pomoci v rozkvětu naší vlasti.

Mnohdy byla tajná osobní setkání, kdy si mocní přijížděli pro rady od nejdéle úřadujícího prezidenta v historii naší země, maskována oficiální návštěvou Jesenicka.

Václav Havel

Henry si s Václavem Havlem padli okamžitě do oka. Jak říká Henry: Jsme stejná krevní skupina. Rozuměli si v mnoha věcech. S ohledem na úctu k památce prezidenta- kamaráda se Henry rozhodl neprozrazovat obsah jejich dlouhých filozofických rozhovorů a zůstat pouze u historky, která pobavila čtenáře mnoha periodik. Přišel sice takto o balík peněz, ale Henrymu o prachy nikdy nejde. Kamarádství ctí nadevše.

Václav s kamarády-Frantou, Henrym, Bětkou a Dášou

Henry děkuje zároveň, že nebyla prozrazena jeho identita v článku věnovaném zesnulému prezidentovi. Henryho jméno na poslední chvíli sice v tiskárně cenzurovali. Fotografie však nedopatřením zůstala. Můžeme tedy díky osudné malé chybičce vidět Henryho  mezi ostatními světovými velikány blízkých Václavovi Havlovi.

V té době již Henryho nedocenitelnou pomoc a moudré rady vyhledával nový prezident. Utajení bylo více než žádoucí.

Václav Klaus

Asi nikoho nepřekvapí, že i setkání druhého Václava s Henrym byla přísně střežena. Na veřejnost sice vyšplouchl vtípek o zlaté rybce, ale důležitá fakta nikoliv. Václav Klaus, zdatný odborník na ekonomiku a finance, s Henrym řešil jak neuvěřitelný úspěch a stabilitu Henryho Zlatohorské měny, tak i budoucnost české koruny. Henryho věta: Češi bez koruny budou jako já bez klobouku, inspirovala nového pana prezidenta nebrat svým voličům citové vazby a hrdost na historii  ZEMĚ KORUNY ČESKÉ. Naopak se neúnavně snažil oddálit možnou EU kolektivizaci. Těch český národ protrpěl v posledních desetiletích víc než dost. Děkujeme tímto oběma tajnůstkářům. Naše koruna za tu práci stojí!

Nejdražší pohlednice v histrorii, stála nás málem korunu

Přes veškerou snahu zabránit jakékoliv spojitosti Václava Klause s Henrym vznikla jedna zvláštní pohlednice. Henry a Václav se společně spiklenecky rozhodli kompromitující materiál vzájemné spolupráce nekomentovat.

Miloš Zeman

Jestliže se tajila setkání předešlých prezidentů, tak tomu není jinak i se současnou hlavou státu.

Nedaří se zatím zjistit, jaké rady si odnáší Miloš Zeman z tajných schůzek, stejně tak i co drží vlevé ruce

Existuje sice fotodokumentace z jednoho setkání, ale seriózní informace jsou tabu. Vtipálci hovoří, že Becherovka bude nahrazena Jantarovicí. Tomu se všichni můžeme jen zasmát. Jantarovice je málo a její tajný recept je stejně nedostupný jako témata rozhovorů všech prezidentů. My osobně se domníváme, že se začínají konečně realizovat změny v Henryho návrzích COOLTURNÍ REVOLUCE. Nic však není jisté. Budoucnost ukáže. Zatím náš současný prezident čerpá na svých cestách do Číny informace o Kulturní revoluci.

Popřejme alespoň novému panu prezidentovi hodně zdraví a dobré rádce.

Pavel Dostál

Oblíbený porevoluční politik velice oceňoval Henryho vizionářský dar. Opětovná setkání ministra kultury a odrbaného zlatokopa měla přinést velký průlom v celosvětovém chápaní kultury a jeho propojení. Po revoluci SAMETOVÉ měla nastat druhá fáze – Henryho COOLTURNÍ REVOLUCE.

Pavel Dostál se zamýšlí o koncepci Henryho coolturní revoluce

Smutný fakt, že následní ministři kultury jedním šmahem smetli ze svých stolů mnoho let připravené materiály, vzal naši zemi nejedno světové prvenství. Příkladem mohou být doposud nevyjasněné okolnosti, kdy  Henryho cancák slouží mladým americkým studentům jako předloha pro vznik nejúspěšnější sociální sítě v historii lidstva. Nemusíme však zoufat. V současnosti se vrací na program dne alespoň jeden bod tehdy naprosto průkopnické koncepce. Přes dvacet let starý návrh o zavedení nového uměleckého oboru se stává vděčným tématem v budoucích volbách. Onou novou uměleckou profesí je ZLATOKOPKA. Umělkyň tohoto oboru neustále přibývá. Dámy se dožadují svého místa na slunci a chtějí být společností ohodnoceny. Jak samy říkají: Jsme tady pro Vás. Za naši práci chceme odměnu a uznání.