Henry učitel

Henry nikdy neměl ambice stát se učitelem. Ctí českého velikána Komenského. Mají totiž oba dva stejně krásný vous, neutuchající vášeň k ženám a vřelý vztah k dětem. Tím však již nápadné podobnosti končí. Henry má dar učit malé i velké děti. Nerazí heslo škola hrou (jako Ámos)- nýbrž trpělivou prací. S láskou a humorem do nekonečna vysvětluje před svým muzeem způsob, jak objevit zlato na rýžovací pánvi.

Nedeklamuje nudně jako Lenin: Učit se, učit se, učit se! Opakuje jen jednu jedinou moudrou radu. Vyslovil ji již mnohokrát, ale každému ji říká jen jednou.

Věří totiž, že jedna dobře míněná rada je nad všechny poklady světa.

Ta rada zní: NENÍ VŠECHNO ZLATO, CO SE TŘPYTÍ.

SVOBODA DUCHA NAD HROUDOU ZLATA