IRONTHERAPY

Rokem 2019 nás bude provázet 7. originální roční show z Království Zlatokopa Henryho.

Naše budoucnost nepatří do starého železa!!!

Zlatokop Henry a jeho kamarádi přetaví tentokráte svoji lásku k obyčejnému železu v ryzí zlato.

Zábavná celorepubliková hra nás naučí spojovat jednotlivé části v silný řetěz.

Zahájení ….tradičně v den Henryho narozenin!!!