KRÁL REBELŮ 2016

KRÁL REBELŮZlatokop Henry v rámci Studentské Thálie 2016 předá trofej, která je pro všechny rebely.

linka

Král rebelů Zlatokop Henry nabízí pomocnou chlapskou ruku éterické múze- Studentské Thálii.

Udělí řád umělci, který výrazným způsobem své tvorby vybočuje z řady.

Ocenění je pro všechny mladé rebely i pro rebely věčně mladé duchem, kteří se tvorbou nevejdou do předem daných škatulek.

Účastníci se inspirují jedním ze dvou témat:

Neměnnou hláškou Zlatokopa Henryho: Svoboda ducha nad hroudu zlata.

Aktuálním tématem Studentské Thálie, pro Studentskou Thálii 2016: Umění je svoboda a hranicí svobody je odvaha.

Těšíme se na jakékoliv rebelské formy (výtvarné, filmové, hudební, literární, poetické)

Jen jeden se může stát v roce 2016 Králem rebelů.