Lyube Petrov

Lyube Petrov

Zlatokop Henry představuje svého prvního zahraničního kamaráda.

Mladý umělec pocházející až z Bulharska! Slaví úspěchy nejenom v rodné zemi, ale také v naší republice. V roce 2013 získal ocenění jako nejlepší mladý umělec do 35 let na ART PRAGUE Young Award.

Již v roce 2012 byl mezi prvními umělci, kteří podpořili svoji tvorbou Zlatokopa Henryho.

Zahájení 2. ročníku Studentské Thálie  je dnem, kdy byla oficiálně propojena jeho tvorba s příběhem Krále rebelů a dobrodruhů- Zlatokopa Henryho.

Nyní díky Lyubenově invenci můžete spatřit svět budoucnosti. Je to budoucnost, kterou si lidstvo opravdu zaslouží?! Nebo to je pouze Lyubenova paleta?

Umělec má povinnost upustit uzdu své fantazii. A to Lyube Petrov opravdu umí!!!

Lyube- kamaráde, vítej v královském světě rebelů a dobrodruhů.

Šárka Komedová

Galerie Rudolfinum, květen 2014:

Expresivní malířský výraz, jasná intenzita, energické pastózní nánosy barev a zjevná plasticita jsou charakteristickými rysy specifické malířské techniky Lyube Petrova. Široká škála výrazových prostředků předznamenává významovou bohatost příběhů, skrytých v groteskních dílech, jež jsou plné sarkasmu, komiksové estetiky, nadsázky a humoru, ale i hlubších úvah o vztahu člověka a přírody, jež vedou k apokalyptickým závěrům.

Lyube Petrov (1984), bulharský umělec žijící v Praze, ve své tvorbě spojuje tradici, symboly a prvky východní i západní kultury na poli motivů vycházejících ze schémat křesťanské ikonografie, mytologických námětů , ale také abstraktních motivů inspirovaných sci-fi literaturou a filmem. Tento malíř zářivého koloritu patří do nejmladší generace studentů Martina Mainera. Svým dílem autor vyslovuje ironický komentář současného stavu civilizace, která je na pokraji apokalyptické zkázy a svým jednáním přímo volá po zlomových momentech lidské existence. S tím souvisí enormní snaha o zachycení okamžiku. Postavy jsou paralyzovány jakýmsi transem, v němž sledují přírodní katastrofu, apokalypsu, zatímco publiku zůstává sledované dění skryté. Zadržení okamžiku je prezentováno jako magická věc. Obsahy děl mají hluboký myšlenkový základ a vypovídají o zralosti filozofického poslání mladého autora.

V důsledku globálního propojení jsou společnost, kultura a tradice nahlíženy dvěma pohledy, když autor kombinuje prvky tradičních bulharských pohanských zvyků  s odkazy na současné mezinárodní fenomény (komiks, film) a pomocí této ironizující mytologie vytváří zcela novou realitu a způsoby nahlížení vlastního kulturního dědictví. Hravým a zábavným způsobem tak propojuje minulost s přítomností a pomocí své umělecké imaginace nám dovoluje nahlížet i do budoucnosti. Název výstavy – Ponor do mé palety – můžeme chápat jako autorovu metaforu nabádající diváka k hlubinnému průzkumu jeho tvorby a zachycených fantaskních příběhů, jimiž dokazuje nevyčerpatelnost obrazu. Stejně tak jako potápěči, tajemní průzkumníci hlubin, i Lyube Petrov, který se sám zobrazuje jako potápěč, z něhož vytryskává paleta barev, zkoumá prostřednictvím svých ústředních bizarních postav smysl lidské existence, předvádí sílu myšlenky jedince dovedenou k obrodné zkáze apokalyptických rozměrů. Varovně působící nepatřičné figury obklopeny prvky naší každodennosti se stávají superhrdiny naší budoucnosti. Autor tak velmi neotřelým způsobem rozehrává problematiku vztahu umění a jeho pozorovatele.