Mistrovství ČR a SR 2016 v rýžování zlata ve Zlatých Horách vyhráli více než o fous Myšáci

Kláním hledačů nejcennějšího bohatství Vás provede nová loutka legendy československého trampingu a zlatokopectví- krále rebelů a dobrodruhů Zlatokopa Henryho.

Loutku ze dřeva vyřezal způsobem dávných mistrů Jaroslav Slavík.

Korunu krále rebelů a zlatokopeckou pánev vytepal Jiří Broš.

Loutku vedl a herecké výstupy bravurně zahrál Ondřej Beseda.

Dřevěný panáček Zlatokop Henry si získal srdce mnoha lidí.

Více než král rebelů si ale často připadal jako Alenka v říši divů.

linka

Zlatokop Henry byl před 53 lety iniciátorem vzniku „ bandy mladých rebelů“, kterým se říkalo Myšáci.

TRAMPSKÁ OSADA KLUB MICKEY MOUSE měla své heslo:

Nás nikdo nevyhubí

Banda dnes převážně sedmdesátníků zapálila na POTLACHU svůj OHEŇ. Uctili památku  již mrtvých kamarádů a připomněli si rebelské kousky, kterými byli kdysi trnem v patě komunistickým mocipánům.

Myšáci- věční rebelové se stále udržují v kondici. Spojuje je přátelství, láska k přírodě a boj za svobodu.

Od bandy veteránů- Myšáků, kteří za socialismu rebelovali proti nesvobodě v naší zemi, by se měli mnozí neustále čemu učit.

linka

Ve stejné době, na druhé „straně“ hor, se konala okázalejší akce, jejíž vznik před 23 lety Zlatokop Henry také inicioval.

Mistrovství ČR a SR 2016 v rýžování zlata odkazovalo rovněž na doby minulé, ale z jiné „strany“. Zahájení akce připomínalo nucené prvomájové průvody, končící před tribunou politických funkcionářů.

Průvod zlatokopů naštěstí vedla Zlatohorská garda nikoliv Lidové milice. Katastrofická tribuna, korunovala transformující se hybrid areálu a celého mistrovství ČR a SR v rýžování zlata.

Objevy neukryté pod povrchem:

  • Nově opravený dřevěný amfiteátr nebyl využit vůbec.
  • Interiér historizujícího selského statku budil rozpaky. Nové lavice a stoly nenabízely místo k posezení znaveným návštěvníkům, byly zahrazeny páskou jako u vzácných zámeckých interiérů. Nebo byl „pseudostatek“ v době největší turistické návštěvnosti uzavřen zcela.
  • Nová zvonice byla šibalsky deaktivována tenisovým míčkem, provaz omotán ke zvonu.
  • Nová replika tavící pece nepopiratelně hyzdí svým vzhledem malebné údolí. Nefunkčností a lajdáckým zhotovením připomíná předimenzovanou autobusovou zastávku z dob socialismu. Stavba ZlatoHorské tavící pece může směle kandidovat do Guinnessovy knihy rekordů. Jedná se o jeden z největších a nejdražších popelníků na světě.  To že se v tavící peci nesmí údajně pro nedodržení stavebních podmínek rozdělávat oheň je přímo groteskní.
  • Smutnější je, že nový moderní most, který přetíná malou říčku Olešnici, a který opět nekoresponduje s malebným okolím, způsobuje v deštivém počasí lidem velké nesnáze. Jeho nepochopitelně nakloněné plochy jsou důvodem obav z pádů nejen dětí a seniorů.
  • Vrcholem buranství jsou informační cedule, zabraňující výhled na chloubu Olomouckého kraje– zlatorudných mlýnů.

linka

Loutka Zlatokopa Henryho nestačila kroutit svoji dřevěnou hlavou.

 Soutěžící zlatokopové porovnávali svoji rychlost na elektronicky monitorovaném rýžovišti. Romantika se ze soutěže vytratila.

Zůstal pouze svištivý zvuk práskání biče, který sekal do polystyrenových latěk a celofánových růží. Tento vypráskaný a neosvětlený kulturní program mistrovství ČR a SR 2016 v rýžování zlata nastavil nízkou laťku příštím akcím.

Na mistrovství ČR a SR 2016 v rýžování zlata nikdo hroudu zlata nenalezl.

 Jana Buštíková vytvořila limitovanou pohlednici- omalovánku

Jana Buštíková vytvořila limitovanou pohlednici- omalovánku

Malé děti objevily (stejně jako staří bardi Myšáci) daleko cennější poklad.

Objevte i Vy lásku k přírodě, ctěte svobodu a hodnotu přátelství.

Objevte poselství legendy českého trampingu a zlatokopectví- krále rebelů a dobrodruhů Zlatokopa Henryho.