Zlato a Zlatokop Henry

Zlato je jedním z nejvzácnějších kovů, které se v přírodě vyskytují. Zlato je měkké, kujné a tavitelné, má vysokou hustotu. Zlato je nejkujnější ze všech kovů. Pouhý jeden gram může být vytepaný do fólie o ploše jednoho čtverečního metru. Tato fólie může být tepaná tak dlouho, až je průhledná.

Charakteristická je jeho sytě žlutá barva, která lidi odedávna přitahovala a která mu také dala jméno. Zlato bylo těžené od počátků lidské historie jako prostředek k výrobě šperků a dalších uměleckých artefaktů, ale také jako prostředek směny, a to díky své vzácnosti. V moderní době se zlato díky vysoké vodivosti využívá k výrobě spousty elektrotechnických komponent.

Zlato se v přírodě většinou vyskytuje v ryzí formě, protože vykazuje malou ochotu se slučovat s jinými prvky. Převážně tvoří malé až mikroskopické „zlatinky“, které jsou vtroušené v hornině. V případě takzvaných žilných ložisek, ve kterých je zlato spolu s ostatními rudními minerály vázané na minerální výplň puklin (tj. žíly), se zlato vyskytuje i ve formě větších závalků. Protože je zlato chemicky velmi odolné, při větrání hornin se nerozpustí jako ostatní minerály a dostává se do usazenin potoků a řek. Odtud je pak získáváno např. rýžováním ve formě čistých zlatinek i větších „nugetů“.

Zlatohorský revír byl těžený po více než 1000 let, předpokládá se, že zhruba stejné množství zlata bylo získané z primárních hornin jako ze zvětralých usazenin.

Henryho Y bylo v Blesku z roku 1996 celé naměkko :)

Nejdůležitější dvě pravdy Vám Zlatokop Henry prozradí až na závěr:
  • Není všechno zlato co se třpytí!

  • Svoboda ducha je cennější než hrouda zlata!

 

Váš Zlatokop Henry