Brož AfroAmerika

Brož AfroAmerika

 

Chalkopyrit (1)

Chalkopyrit je hlavní rudou, ze které se získává měď. Jeho chemické složení odpovídá sulfidu (sirníku) mědi a železa. Název tohoto minerálu pochází z řeckých slov chalkos – měď a pyr – oheň. Je velmi podobný pyritu, který obsahuje pouze železo, ale v porovnání s ním je jeho barva sytější, žlutější. Toto rozdílné zabarvení způsobuje právě přítomnost mědi ve struktuře chalkopyritu.

Masivní chalkopyrit, který byl použitý k výrobě tohoto šperku, pochází z ložiska mědi v tak zvaném „měděném pásu“, který probíhá provincií Katanga v Demokratické republice Kongo. Tato oblast je se 72 ložisky mědi druhou největší těžitelnou zásobou měděných rud na světě.

Díky oxidaci povrchové vrstvy chalkopyritu dochází ke vzniku výrazných duhových barev, které se v mineralogické terminologii nazývají „náběhové barvy“. Jejich princip je stejný jako u mýdlových bublin nebo u vrstvy oleje na vodě, vznikají díky interferenci (skládání) světla na tenké vrstvě o proměnlivé tloušťce.

Měď (2)

Měď je kovový prvek, který se za specifických podmínek v přírodě vyskytuje v ryzí formě. Její načervenalá barva jí spolehlivě odlišuje od dalších kovových prvků. Jméno mědi (cuprum) je odvozené od jména středomořského Kypru, kde byla v době starověkého Říma těžena velká ložiska, zásobující celou říši.

Měď je těžena již více než 10 000 let, jediné kovy, u kterých je prokázáno dřívější využití lidmi, je zlato a meteorické železo. Masivní využití mědi k výrobě slitiny s cínem, bronzu, dalo jméno celé jedné etapě vývoje lidské civilizace, době bronzové (počátek cca 3 tis. Let před naším letopočtem). Těžiště využití mědi se postupně přesouvalo od nástrojů a zbraní, přes využití ve stavebnictví a výroby strojů až k modernímu využití v elektrotechnickém průmyslu. Zde je měď využívaná díky své vysoké tepelné a elektrické vodivosti.

Měď se obvykle získává z rudních minerálů, jako jsou např. chalkopyrit nebo chalkozín. V takzvaných cementačních zónách rudních ložisek (vrchní hranice této zóny je určená hladinou podzemní vody), ve kterých dochází k výraznému nabohacení rudními složkami, se vyskytuje i měď v ryzí formě. Načervenalé, různě propletené agregáty tvoří bizarní tvary, které vyplňují dutiny v rudních žilách anebo spojují zrna jiných minerálů.

Přírodní měď, která tvoří „most“ mezi jednotlivými chalkopyritovými kameny, pochází z ložiska u Michiganského jezera v USA. Odtud pocházejí mnohatunové kusy, které patří mezi největší na světě.