Brož Života

Brož Života

Železitý křemen, hematit, Sebečice

Železitý křemen, hematit

Výrazné kameny v tomto šperku jsou svědky dávné geologické minulosti. Jsou to tzv. železité křemeny, tedy křemenná hmota, která obsahuje hematit – šedou rudu železa a červený pigment, který je tvořený směsí oxidů a hydroxidů železa.

Tyto kameny vznikaly začátkem ordovické etapy, před zhruba 450 miliony let, a to v oblasti nedaleko dnešního Zbiroha. Pánev mezi Prahou a Plzní, oblast Barrandienu pojmenovanou podle věhlasného francouzského paeontologa, zaplavilo moře. V tehdejším členitém terénu se tvořily laguny, do kterých se z okolních svahů splachovaly usazeniny bohaté na železo, pocházející z okolních vulkanitů.

V určitých místech se hromadily těžké písky a jíly, které obsahovaly mnoho minerálů železa a tak se počínala vytvářet ložiska železné rudy. Mořské dno obývaly vedle dalších organizmů jednobuněčné bakterie, které ze svých vápnitých schránek vytvářely ve velkých koloniích bochníkovité útvary, takzvané stromatolity. Tito stromatoliti byly prvními organizmy, které začali obývat planetu Zemi, a to již před 3,5 miliardami let. Velkou měrou se zasloužili o nasycení atmosféry kyslíkem, což umožnilo rozvoj dalšího života. V nezměněné podobě přežili až do dnešních dnů, i když nyní obsazují pouze několik lokalit mělkých moří s extrémně vysokou salinitou, jako je např. žraločí zátoka „Shark bay“ v Austrálii.

V železitých křemenech zasazených v tomto šperku jsou patrné jemně vrstevnaté struktury ordovických stromatolitů, které byly impregnované šedou rudou železa, hematitem. V železitých usazeninách se později vysrážel z teplých roztoků bílý křemen, díky kterému je nyní tento kámen tvrdý a kompaktní, takže umožňuje brusičské zpracování. Podél drobných puklinek anebo méně prokřemenělých vrstev došlo k oxidaci hematitu za vzniku intenzivně červených anebo žlutavých oxidů a hydroxidů železa, někdy souhrnně označovaných pojmem okry.