Národní muzeum v Praze a další

Novodobá historie založení Muzea ve Zlatých Horách je spojována s rokem 1991.

Slavíme tedy v roce 2016 krásné čtvrtstoletí.

Zrod unikátních Henryho sbírek, které zdobí muzeum města Zlatých Hor, sahají ale mnohem hlouběji.

Henry procestoval celou socialistickou republiku. Neputoval pouze po lesích, horách, šachtách a štolách. Nebrodil se pouze potoky a řekami.

Navštěvoval nejrůznějších burzy minerálů a nerostů. Dopisoval si, vyměňoval šutry i zkušenosti s jinými sběrateli a…..navazoval spolupráci největšími muzei a odborníky v zemi.

Webovnice nyní pobaví všechny kamarády několika novými historkami a zklame spoustu „novodobých zlatokopů“.

Vznik atraktivních muzejních sbírek je práce celoživotní. Otevřít opravdické muzeum se nedá bez pořádné dlouholeté přípravy, znalostí, síly, energie, nadšení a hlavně exponátů!!!

Henryho muzeum nepodporovaly žádné nadační fondy, nečerpalo se z dotací. Jeho exponáty byly pracně vydolovány a mají svůj skutečný příběh.

Webovnice odhaluje nově objevené unikátní historické dokumenty, které nám prozradí, kde a kdy se Henry inspiroval.

Bedlivý čtenář pozná, že spolupráce s Národním muzeem v Praze začala již v roce 1980. Následovalo Brno, později Olomouc. Pozorný badatel vypátrá, že pro Pražáky byl Henry vždy Vážený Henry, pro Brňáky Vážený pan J.,  Vážený soudruh J. či  Vážený soudruh Jindřich 🙂 Pro dnešní generaci je již  Zlatokop Henry král rebelů 🙂 Korespondenci s nejstarším muzeem v republice v Opavě webovnice ještě neodtajnila. Je však známo, že i toto muzeum uchovává ve svých sbírkách Henryho poklady.

Ke krásnému čtvrtstoletí založení Henryho muzea se chystá nejenom velká oslava, ale i….. díky znovuobjeveným dokumentům se započne dobrodružné pátrání v depozitářích velkých muzeí. Budeme oživovat dávnou tradici spolupráce.