ZLATÉ HORY & RÝŽOVÁNÍ ZLATA

Webovnice Zlatokopa Henryho slaví první narozeniny.

Dárky dostává a rozdává všem kolem sebe radost.

logo_webovnice_oprava

Již po 22. se konala ve Zlatých Horách soutěž v rýžování zlata.

Zlaté Hory Rýžování zlata

 

Je všeobecně známo, že Henry tuto tradici založil, ale už se zapomíná na místo prvního konání.

  • Kdo tipuje již zaniklé městské koupaliště… vyhrává.
  • Kdo Zlaté jezero… není daleko od pravdy. Tam se konala další klání zlatokopů.
  • Kdo si myslí  Zlatorudné mlýny na říčce Olešnici… tak se moc nespletl…tam se již nyní tradičně setkání pořádají.

 

linka

Areál Zlatorudných mlýnů se krásně rozrůstá. Je vidět snaha místních patriotů o zachování tradic.

Letošním rokem prvního výročí otevření webovnice začíná nová tradice. Zlatokop Henry bude při mistrovstvích v rýžování zlata ve Zlatých Horách odměňovat nejmenší zlatokopy, rebely a dobrodruhy.

linka

Je velikým překvapením, že letos vyhrály v obou kategoriích krásné dívky a navíc z Polska.

Sladkou vypečenou cenu pro nejmladší vytvořili až v Praze na Královských Vinohradech. Královské cookie Krále rebelů a dobrodruhů putovalo se svoji výherkyní až do Polska.

Pořádně vypečená královská odměna pro nejmladší generaci zlatokopů, rebelů a dobrodruhů

Řád pro mladé zlatokopy, rebely a dobrodruhy zhotovil Jiří Broš. Rukopis CLOCKWORK IMAGINATION je nezaměnitelný. Již nyní se jedná o řád vysoké historické a umělecké hodnoty. Bohužel ani tento řád nezůstává v našich zemích a cestuje opět do Polska. Gratulujeme jeho majitelce. Kinga Wyrazik je vzorem pro novou generaci!!! 🙂

Výherkyně Kinga Wyrazik

Řád krále rebelů a dobrodruhů/ zhotovil Jiří Broš CLOCKWORK IMAGINATION